Sistema de regulació lluminosa

AAA-LUX

Sistema de regulació lluminosa

Sistema per el control de la intensitat lumínica dels projectors a les instal·lacions. No cal  instal·lació elèctrica , funciona per Radio Freqüència. 
Possibilitat de tenir diferents nivells de llum programables en funció de l’activitat a realitzar . 
Es pot disposar d'una APP per gestionar la regulació , una pantalla tàctil. 
Es poden controlar fins a 6 instal·lacions diferents sempre que estiguin al mateix lloc. 

Fins a 6 instal·lacions juntes
Pantalla tàctil opcional
APP per mòvils
Fins a 6 escenes programables
Instal·lació elèctrica sense cablejat, per R.F.
Monitorització de la instal·lació
Instal·lació fàcil i econòmica
Vídeo:

Altres productes